01/5133-600 drzavno@ssts.si

Prijave na državno tekmovanje elektro in računalniških šol 2023 so zaključene!

Prosimo mentorje in tekmovalce, da vsak zase izpolni in podpiše obrazec »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«. Izpolnjene obrazce na dan tekmovanja obvezno prinesite s seboj. Oddali jih boste pri vstopni registraciji. Obrazec je enoten za mentorje in za dijake.

 

Obrazec »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov« je dostopen tukaj.

 

Obvestilo posameznikom po 13. Členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov je dostopno tukaj.

 

Pregled prijavljenih šol po posameznih programih – januar 2023

Naziv šole elektrikar elektrotehnik računalnikar tehnik računalništva
1 SŠTS Šiška DA DA DA DA
2 GEPŠ Piran NE DA NE NE
3 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana NE NE DA NE
4 Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo DA DA NE DA
5 Srednja šola Krško DA DA NE DA
6 CIRIUS Kamnik NE NE DA NE
7 Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje NE DA NE DA
8 Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija DA DA DA DA
9 Šolski center Kranj DA DA DA DA
10 Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica NE NE NE DA
11 Srednja elektro – računalniška šola Maribor DA DA DA DA
12 Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota DA DA NE DA
13 Elektro in računalniška šola Velenje DA DA NE DA
14 ERŠ Ptuj DA DA NE DA
15 Vegova Ljubljana NE DA NE DA
16 ŠC Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola DA NE DA NE
SKUPAJ PRIJAV: 10 12 7 12