01/5133-600 drzavno@ssts.si

Državno tekmovanje elektro in računalniških šol 2023

OPOMBA: V primeru, če je več ekip doseglo enako število točk, je bil dodaten kriterij za razvrstitev čas zaključka naloge. Kriterij časa ni izražen, če so vse ekipe delale do konca časa določenega za tekmovanje.