01/5133-600 drzavno@ssts.si

Državno tekmovanje elektro in računalniških šol 2023