01/5133-600 drzavno@ssts.si

Državno tekmovanje elektro in računalniških šol 2023

Sponzorji

Donatorji

MM KOLIČEVO d.o.o.