01/5133-600 drzavno@ssts.si

Državno tekmovanje elektro in računalniških šol 2023

Razpisane teme

 

Elektrikar

Naloge, s katerimi se bosta srečala tekmovalca na tekmovanju:

 • poznata elemente elektrotehniškega načrta: oznake, simbole stikal, tipk, vodnika, itd.,
 • prebereta obstoječi elektrotehnični načrt in ga dopolnita s spremembami elementov, ki jih zahteva stranka (npr. enopolno stikalo zamenjaj s tipko, elementi Sonoff),
 • po načrtu priklopita in povežeta elemente Sonoff na klasično instalacijo. Vzpostavita povezavo med Sonoff elementi in aplikacijo eWeLink.
 • prebere na aplikaciji eWeLinkin vrednost fizikalne količine (npr. napetost, tok, moč) in jo zapišeta,
 • naredita sceno, ki jo zahteva stranka (npr. s pomočjo gumba na aplikaciji eWeLinki izklopi vseh delujoče luči v stanovanjskem objektu).

Orodje in pripomočki, ki jih potrebujeta tekmovalca na tekmovanju:

 • halja ali druga varnostna oprema,
 • križni izvijač,
 • ploščati izvijač,
 • klešče,
 • klešče za snemanje izolacije,
 • preizkuševalnik napetosti,
 • merilni inštrument (DUI),
 • dva mobilna telefona (na enem mobilnem telefonu je nameščena aplikacija eWeLink, drugi mobilni telefon deluje kot dostopna točka).

 

Navodila v PDF obliki: Elektrikar
Primer vezalnega načrta: Načrt

 

Elektrotehnik

Merjenje moči in porabe električne energije je vedno bolj aktualno tako v industriji kot tudi bivalnih okoljih, zato smo ga tudi vzeli kot izhodišče zastavljene naloge.

Ta združuje področje merjenja, komunikacije, zajema in zbiranja podatkov ter vizualizacije izmerjenih parametrov na sodobni programski platformi, ki se uporablja na številnih področjih avtomatizacije.

Opis sistema

Sistem je sestavljen iz naslednjih gradnikov:

 • trifazni merilnik moči Seneca S604 (604E-6-MOD) z ModBus vmesnikom,
 • CODESYS Control Win SL: programsko okolje za razvoj aplikacij s področja avtomatizacije, preko katerega se izvaja zbiranje in vizualizacija podatkov, pridobljenih z merilnika moči,
 • komunikacijski pretvornik USB na RS-485, preko katerega se poveže merilnik moči z računalnikom z nameščeno CODESYS programsko opremo,
 • trifazni elektromotor oz. drugo trifazno breme manjše moči (do 1 kW).

Naloga oz. kompetence dijakov:

 • povezava trifaznega bremena na merilnik moči,
 • povezava merilnika moči z računalnikom z nameščenim programom CODESYS preko pretvornika USB na RS485 in postavitev ModBUS komunikacije med obema sistemoma,
 • zajem podatkov z merilnika moči,
 • izdelava HMI za prikaz zajetih podatkov na sistemu CODESYS.

 

Računalnikar

Poklic računalnikarja vključuje znanja s področja poznavanja sestave in delovanja računalnikov, njihovo vzdrževanje, servisiranje ter odkrivanje in odpravo napak. Glede na to, da računalnike povezujemo v omrežja, mora računalnikar poznati tudi znanja s področja postavitve in vzdrževanja računalniških omrežij.

Izhodišče za tekmovanje je poznavanje navedenih znanj s poudarkom na reševanju specifičnih nalog. Scenarij naloge je sledeč: tekmovalca prejmeta v popravilo računalnik s težavami v delovanju in z več okvarami. Poskrbeti bosta morala tudi za odpravo napak in pomanjkljivosti v povezavi računalnika v svetovni splet.

 

Od tekmovalcev pričakujemo sledeča znanja:

 • testiranje delovanja računalnika ter odkrivanje in odprava napak na strojni in sistemski opremi,
 • poznavanje ESD zaščite in pomena uporabe osebnih zaščitnih sredstev,
 • poznavanje konfiguriranja SOHO usmerjevalnika ter nastavitev računalnika za delo v računalniškem omrežju,
 • poznavanje osnov delovanja računalniških omrežij,
 • izpolnjevanje servisne dokumentacije.

 

Shema omrežja

 

Tehnik računalništva

Za potrebe pametne hiše želimo po stavbi namestiti različne merilce (denimo za merjenje temperature, vlažnosti, kakovosti zraka, ipd.), meritve pa želimo odčitati centralizirano in prikazovati v načinu, ki je primeren za povprečnega uporabnika.

V ta namen bomo postavili različne senzorje, katerih vrednost bomo odčitali s pomočjo mikrokrmilniških sistemov Arduino, ki bodo služili kot merilne postaje.

Podatke posameznih merilnih postaj bomo zbirali na enem mestu, za kar bomo uporabili sistem Raspberry PI (centralna postaja). Z merilnimi postajami ga bomo povezali v lokalno omrežje. Med  merilnimi postajami in centralno postajo bomo vzpostavili omrežne vtičnike, preko katerih bo centralna postaja prejemala odčitke meritev.

Odčitke meritev bomo shranjevali v podatkovno bazo na strežniku, na katerem bomo postavili tudi spletno stran za prikazovanje podatkov končnemu uporabniku.

Ker ne želimo prekomerno obremenjevati sistema Raspberry PI, bomo spletni in podatkovni strežnik postavili na dodatnem računalniku v istem lokalnem omrežju.

 

Od tekmovalcev pričakujemo sledeča znanja:

 • programiranje mikrokrmilniških sistemov Arduino UNO in Raspberry PI,
 • delo z operacijskim sistemom Linux,
 • konfiguriranje usmerjevalnikov Mikrotik in povezovanje naprav v omrežje,
 • postavitev in upravljanje podatkovnih baz,
 • postavitev in upravljanje spletnih strežnikov,
 • razvoj spletnih strani,
 • branje in pisanje iz/v podatkovne baze na mikrokrmilnikih in spletnih straneh,
 • uporaba različnih analognih senzorjev in delo z njimi na mikrokrmilnikih,
 • komunikacija med mikrorkmilniki v lokalnem omrežju.

 

Shema omrežja

Shema

 

Navodila v PDF obliki: Tehnik računalništva